โรคอัลไซเมอร์ทำให้เซลล์ร้อนจัดและ ‘ทอดเหมือนไข่’

นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวของ amyloid-beta ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโปรตีนหลักที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ทำให้เซลล์ร้อนจัดและ ‘ทอดเหมือนไข่’ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กและไวพอที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเซลล์แต่ละเซลล์ และพบว่าเมื่ออะไมลอยด์-เบตาคลี่คลายและจับตัวเป็นก้อน จะทำให้เซลล์ร้อนมากเกินไป ในการทดลองโดยใช้สายเซลล์ของมนุษย์ นักวิจัยพบว่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจากการรวมตัวของ amyloid-beta อาจทำให้เกิดการรวมตัวของ amyloid-beta อื่น ๆ ที่มีสุขภาพดีทำให้เกิดการรวมตัวมากขึ้น ในชุดการทดลองเดียวกัน นักวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสามารถหยุดการรวมตัวของ amyloid-beta และอุณหภูมิของเซลล์ลดลงด้วยการเพิ่มสารประกอบยา...